Gebruik van de Veiligheidsbril

Deze Toolbox beschrijft de regels die we met elkaar afspreken ten aanzien van het verkrijgen en gebruiken van de Veiligheidsbril op de projecten. Ons beleid is dat iedereen op de projecten beschikt over een goede veiligheidsbril en gebruikt wanneer er gezien de werkzaamheden gevaar bestaat voor oogletsel.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
Bekijk alle
Gebruik van de Veiligheidsbril
Deze Toolbox beschrijft de regels die we met elkaar afspreken ten aanzien van het verkrijgen en gebruiken van de Veiligheidsbril op de projecten. Ons beleid is dat iedereen op de projecten beschikt over een goede veiligheidsbril en gebruikt wanneer er gezien de werkzaamheden gevaar bestaat voor oogletsel.
Gebruik van de helm
Bij Vadagroup geldt een algehele helmdraagplicht op productielocaties en werven (exclusief magazijnen/opslaglocaties). Dit betreft dus alle plaatsen of terreinen waar iets gebouwd of aangelegd wordt. De materiaal- en bureelcontainers zijn hiervan uitgesloten.